Certificatie

FLEXIM dakmortel is uitvoerig door TNO getest. Op de meest voorkomende dakpantypen zijn nietsontziende hecht-, trek-, maar bovenal veroudering proeven losgelaten. Uit deze proeven is zonder meer gebleken dat FLEXIM extreme weersomstandigheden met glans doorstaat! In het testrapport is vastgesteld dat de trekkracht van FLEXIM dakmortel 20.000 N / m² bedraagt. Daarmee wordt voldaan aan de eisen gesteld in NEN 6707/Bb.

Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG
“Flexim International B.V. bevestigt dat haar producten volledig voldoen aan de vereisten zoals die uiteen zijn gezet in de Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG. Ingevolge Artikel 66, lid 1 van de Bouwverordening 305/2011/EU worden producten die vóór 1 juli 2013 overeenkomstig Richtlijn 89/106/EEG in de handel zijn gebracht geacht te voldoen aan de Bouwverordening. De producten van Flexim International B.V. zijn voorzien van CE markering op basis van een EG Verklaring van Overeenstemming”

FLEXIM dakmortel beschikt ook over het USA Miami DaDe certificaat. Bij testen met windsnelheden van 178 km/h zorgde de flexibiliteit van FLEXIM ervoor dat de dakpannen onder extreme omstandigheden op hun plaats bleven. In 2010 heeft FLEXIM tevens haar product laten testen door de British Board of Agrément (BBA) om zo te voldoen aan de strenge normen gesteld door de Britse overheid. Sinds januari 2011 mag dan ook de BBA certificering toe worden gevoegd aan de keurmerkenlijst van FLEXIM dakmortel. Dit prestigieuze kwaliteitskeurmerk is een gevestigde standaard van kwaliteit in de gehele Engelse bouwsector.

Geen schadelijke stoffen
Uit milieuoverwegingen is bij de productieontwikkeling van FLEXIM stormvaste dakmortel het gebruik van asbest en CFK’s vermeden. Een van de vele redenen waarom FLEXIM de Innovatie Award ontving. Dit betekende een doorbraak op de nationale bouwmarkt!