Anvendelse


Fastgørelse af rygsten og valmtegl
Forsegling af tagrender
Væg- og kantfliser
Afdækningssten og kantsten
Skiferplader og rygningssten
Ovenlys og taginddækning
Tag af bølgeblik
Forsegling af sprækker i blylag og fliser