Oplægning

Fjern FLEXIM-strimlerne fra deres emballage Tag de medfølgende handsker på, og læg FLEXIM på en tør og ren overflade Læg tagstenen på FLEXIM Pres stenen godt ned Bortskær overflødigt FLEXIM Efterglit overfladen.
Ved restaureringsarbejde fjernes først al løs cementmørtel.
Sørg for, at overfladen er tør, støv- og fedtfri.
Må ikke bruges i vedvarende regn.
Bindingsoverfladen skal være på mindst 2 tommer / 5 cm.
Det anbefales at bruge yderligere fastgørelsesmidler ved opsætning af valmtegl eller vægfliser.
Bruges yderligere fastgørelsesmidler, sørg for passende plads til tagets bevægelser. Fastgør ikke rygstenen helt fast på tagryggen.
Efterglit overfladen omhyggeligt.
Bortskær alt overskydende materiale målt fra tagoverfladen til en vinkel af 90°.
Fjern øjeblikkeligt eventuelle pletter fra hænder, værktøj og tagsten med en tør klud efter brug.
Ventilation kan opnås ved benyttelse af ventilationstegl.