Installatie

Haal de FLEXIM strips uit de verpakking Breng de FLEXIM met de bijgeleverde handschoenen aan op een droge en stofvrije ondergrond Plaats de pan met de blote handen op de FLEXIM Druk de pan stevig vast Verwijder de overtollige FLEXIM Werk de oppervlakte glad af.
Verwijder bij renovatiewerkzaamheden eerst alle losliggende stukken cementmortel.
Zorg voor een droge, stof- en vetvrije ondergrond.
Niet toepassen bij aanhoudende regen.
De hechtingsoppervlakte dient minimaal 5 cm te zijn.
Bij het vastzetten van hoekkepers en gevelpannen adviseren wij mechanische bevestiging.
Zorg bij mechanische bevestiging voor voldoende spelingruimte voor werking dak! Bevestig de vorst niet strak op de ruiterbalk.
Werk de oppervlakte glad af. (FLEXIM afwerkmes)
Overtollig materiaal onder een hoek van 90° vanuit dakvlak wegsnijden.
Maak direct na gebruik de handen, gereedschap en eventuele vervuiling op de pannen schoon met een droge doek.
Ventilatie kan worden bereikt door gebruik van ventilatiepannen.